ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 04/06/61
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51
web traffic analysis
 
 
แบบศูนย์เด็กเล็กขนาดกลาง
แบบศูนย์เด็กเล็กขนาดกลาง กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.ทำนบ
วันที่ 31/08/2552

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี (พ.ศ.2561-2563) (ดู:23)(19/10/2560)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี (พ.ศ.2558-2560)(แก้ไขฉบับที่1) (ดู:21)(31/03/2559)
การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ (ดู:641)(20/11/2560)
รับโอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ (ดู:699)(02/11/2560)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู:1031)(26/07/2560)
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ หมู่ที่ 3 ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โทร. 056-270160,056-270062 แฟกซ์. 056-270160,056-270062 Email: info@tomnob.go.th
©Copyright 2008.tomnob.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation