ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 02/10/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51
 
 
แบบศูนย์เด็กเล็กขนาดกลาง
แบบศูนย์เด็กเล็กขนาดกลาง กดที่นี้เพื่อดาว์นโหลดไฟล์
โดย: อบต.ทำนบ
วันที่ 31/08/2552

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 (ดู:1064)(23/09/2557)
การจัดกิจกรรมสัปดาห์ รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2557 (ดู:1370)(10/01/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2556 (ดู:1662)(10/06/2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ดู:2420)(03/01/2556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ดู:2348)(03/01/2556)
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ หมู่ที่ 3 ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โทร. 056-270160,056-270062 แฟกซ์. 056-270160,056-270062 Email: info@tomnob.go.th
©Copyright 2008.tomnob.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation